OM

BANANAZ

Bananaz er en temporær struktur for scenekunst. Den består av en rekke ulike prosjekter, med ulike konstellasjoner og et lokale i Grønlandsleiret 47 i Oslo. Strukturen bygger opp om at kunstnerskap i scenekunsten er kollektive og kontekstuelle; porøse hjerter som glir inn og ut av ulike måter å forholde seg til omgivelsene i stadig nye prosjekter og forestillinger. Med denne strukturen ønsker vi å fremme kvalitetene og mulighetene i scenekunst som oppstår i møtene mellom kunstnere, publikummere og de stedene de utspiller seg. I våre lokaler tilrettelegger vi for dette gjennom å tilby en møteplass for scenekunstfeltet, en bokbutikk for scenekunst, samt diverse arrangementer for nabolaget og scenekunstmiljøet i hovedstaden. Vi låner ut lokalene våre til ulike kunstnere og deres utforskninger, dokumentasjon, utstillinger, møter eller visninger. Strukturen er initiert og drevet av Ingeleiv Berstad, Tormod Carlsen, Kristin Helgebostad og Kristin Skiftun. Prosjektene og driften av strukturen mottar kunstnerskapstøtte fra Kulturrådet i perioden 2020-2025.

Ingeleiv Berstad

Er koreograf, utdannet fra KHiO (2012). Hun medvirker i flere av prosjektene, sitter i styret for foreningen og deltar i utformingen av strukturen.
webside

Tormod Carlsen

Er regissør og teaterviter, utdannet fra KHiO (2015) og NYU/UiO (2014). Han fungerer som strukturens miljøarbeider, drifter lokalene i Grønlandsleiret og medvirker i flere av prosjektene i strukturen.
webside

KRISTIN HELGEBOSTAD

Er koreograf, utdannet fra KHiO (2012). Hun medvirker i flere av prosjektene, sitter i styret for foreningen og deltar i utformingen av strukturen.
webside

KRISTIN SKIFTUN

Er produsent på Dansens Hus. Hun leder arbeidet med grunnstrukturen i prosjektet og den administrative overbygningen.

Prosjektbaserte kunstnere

liam
alzafari

Er scenograf utdannet fra Higher Institute of Dramatic Arts (2015), og NTA (2018). Han hjelper til i driften av lokalene i Grønlandsleiret og med utforming av nettsidene.

webside

Eivind Seljeseth

Er koreograf utdannet fra KHiO (2012). Han er med i prosjektene flere Bananaz prosjekter, og et fast inventar i konstellasjonen Norsk landskapteater (Berstad/Helgebostad/Carlsen/Seljeseth).
webside
website design yzam Copyright © BANANAZ
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram