OM

BANANAZ

Bananaz er en forening som binder sammen ulike scenekunstnere og deres virke. Foreningen vektlegger kollektive arbeidsformer. Vi ser kunstnerskap i scenekunsten som resultat av kollektive og kontekstuelle prosesser. Med denne foreningen ønsker vi også å fremme kvalitetene som oppstår i møtene med stedene de ulike arbeidene utspiller seg på, og å utvikle unike produksjonsmodeller for hvert prosjekt.
Foreningen driftes fra lokalet i Grønlandsleiret 47 i Oslo. Her tilbyr vi en møteplass for scenekunstfeltet, en bokbutikk for scenekunst, samt diverse arrangementer for nabolaget og scenekunstmiljøet. Vi låner ut lokalene våre til ulike kunstnere og deres utforskninger, dokumentasjon, utstillinger, møter eller visninger.
Foreningen er initiert og drevet av Ingeleiv Berstad, Tormod Carlsen, Kristin Helgebostad og Kristin Skiftun. Prosjektene og driften mottar kunstnerskapstøtte fra Kulturrådet i perioden 2020-2025.

Ingeleiv Berstad

Er koreograf, utdannet fra KHiO (2012). Hun medvirker i flere av prosjektene, sitter i styret for foreningen og deltar i utformingen av strukturen.
webside

Tormod Carlsen

Er regissør og teaterviter, utdannet fra KHiO (2015) og NYU/UiO (2014). Han fungerer som strukturens miljøarbeider, drifter lokalene i Grønlandsleiret og medvirker i flere av prosjektene i strukturen.
webside

KRISTIN HELGEBOSTAD

Er koreograf, utdannet fra KHiO (2012). Hun medvirker i flere av prosjektene, sitter i styret for foreningen og deltar i utformingen av strukturen.
webside

KRISTIN SKIFTUN

Er produsent på Dansens Hus. Hun leder arbeidet med grunnstrukturen i prosjektet og den administrative overbygningen.

Prosjektbaserte kunstnere

liam
alzafari

Er scenograf utdannet fra Higher Institute of Dramatic Arts (2015), og NTA (2018). Han hjelper til i driften av lokalene i Grønlandsleiret og med utforming av nettsidene.

webside

Eivind Seljeseth

Er koreograf utdannet fra KHiO (2012). Han er med i prosjektene flere Bananaz prosjekter, og et fast inventar i konstellasjonen Norsk landskapteater (Berstad/Helgebostad/Carlsen/Seljeseth).
webside
website design yzam Copyright © BANANAZ
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram